Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Prosimo, da pogoje poslovanja preberete zelo pozorno, saj le ti urejajo medsebojne odnose med ponudnikom storitve Spar Foto Svet Permita d.o.o., Šmartinska 152 , 1000 Ljubljana in naročnikom (uporabnikom in naročnikom spletnega programa in trgovine).

Nakup ter naročanje storitev in blaga

Uporaba spletne trgovine in spletnih programov je na straneh Spar Foto Svet brezplačna. Uporabnik se zavezuje, da bo sporočil točne osebne podatke, potrebne za izdelavo naročila. Podjetje Permita d.o.o. bo sprejeta naročila obravnavaol kot nepreklicna. V primeru napake lahko kupec brez dodatnih stroškov naročilo prekliče dokler ni le-to že v izdelavi. V tem primeru se lahko pozanimate o statusu naročila na telefonski številki 01/ 542 15 30. Če je naročilo že v izdelavi, preklic ni več možen.

Vsa sporočila in gradiva, ki jih boste posredovali po elektronski pošti, bomo, vključno z vsemi podatki, vprašanji, komentarji in predlogi in podobnimi stvarmi, obravnavali kot nezaupne in nelastniške informacije. Vsi osebni podatki kupcev,  predmet nakupa, vrednost ter ostali dokumenti, povezani z nakupon, so poslovna skrivnost in se hranijo na sedežu podjetja.
Otroci, mlajši od 18 let, naj pri sporočanju naslova za elektronsko pošto ali drugih osebnih podatkov, vprašajo za dovoljenje svoje starše ali osebne skrbnike.

Prevzem naročil

Prevzem naročil je možen v izbrani trgovini Spar ali Interspar, naročila na prevzemna mesta dostavljamo s poštno dostavo, ki jo vršimo v sodelovanju s Pošto Slovenije.

Čas izdelave

Predvideni rok izdelave naročil je odvisen od vrste naročila. Rok izdelave se spreminja glede na obremenjenost proizvodnje. V času akcij, praznikov in nepredvidenih dogodkov (okvara stroja, redni servis) se čas izdelave lahko izjemoma tudi podaljša.

Plačilo

V primeru osebnega prevzema naročila, oddanega preko spleta, se strošek poravna ob prevzemu naročila. Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Cene se lahko spremenijo brez predhodne najave. Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila.

Garancije in reklamacije

Vse storitve Cyber print shop-a spadajo pod splošne pogoje garancij za tovrstne izdelke.
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_sl.htm#shortcut-0-ve-informacij-o
Podjetje garantira za kvaliteto materialov, uporabljenih v storitvi izdelave digitalnih datotek, ki jo določa proizvajalec fotografskega materiala in opreme. V primeru upravičene reklamacije ima podjetje Permita d.o.o. najprej pravico do nadomestne dobave. Kadar nadomestna dobava ni mogoča, ima naročnik pravico zahtevati znižanje cene oziroma dobropis. Pri reklamaciji je naročnik dolžan vrniti vse blago, stroške pošiljke pa prevzame podjetje Permita d.o.o. Za ostala jamstva se ravna po trgovskih določilih. Jamstvo za posledično škodo, nastalo zaradi napak, je izključeno. Reklamacije sprejemamo osebno ali po pošti, v pisni obliki na naslov podjetja. Po elektronski pošti, brez ogleda reklamiranega blaga, reklamacijo obravnavamo samo informativno, brez zavezujočih zaključkov.

Reklamacijski zahtevek mora vsebovati:

- Ime in priimek naročnika
- kopijo izstavljenega računa
- opis reklamacije
- predlog reševanja reklamacijskega zahtevka (ponovitev naročila, znižanja cene, dobropis)

Med reklamacijske zahtevke na spadajo:

- barvna odstopanja med izdelano fotografijo (na foto papirju ali v tiskani obliki) ter prikazom na računalniku in telefonu naročnika
- barvna ali tonska odstopanja na artiklih foto darilnega programa
- manjkajoči deli vsebine posnetkov zaradi nesorazmerja med digitalno datoteko in izbranim formatom naročila.
- slaba kakovost posnetkov, ki so posledica neupoštevanja programskih opozoril o slabši kakovosti uporabljenih fotografij
- porezava robov motiva fotografij ali tiskovin, ki so posledica tehnologije izdelave fotografij ali tiska ne glede na popolno ujemanje razmerja stranic med naročeno datoteko in izbranim formatom
- porezava motiva zaradi tehnologije platničenja (motiv je skrit v hrbtu knjige)
- porezava robov motiva pri spiraljenju/vezavi
- slovnične ali tipkarske napake v posredovanih datotekah za tisk
- prazne vsebine v naročenih tiskovinah, ki so posledica nedokončanih projektov (prazni listi v sredini ali na koncu foto knjige)
- nepravilno izvedeno naročilo zaradi zahtev, ki niso sestavni del naročila

Predvidena toleranca oz. natančnost in postavitev znotraj tiskovne forme

Program za oblikovanje tiskovin ali program za oblikovanje foto daril je namenjen domačim hobi oblikovalcem. Mere in oblike postavitev so približne in ne odražajo dejanskega stanja končnega produkta. V primeru potrebo po natančni reprodukciji oblikovanega in naročenega produkta se pred naročilom prosim posvetujte z nami. Garancijski in ostali pogoji poslovanja se lahko spreminjajo, zato vas prosimo, da se pred naročanjem blaga in storitev, vedno prepričate o morebitnih spremembah. Rok za oddajo reklamacije je 8 delovnih dni po prevzemu naročila.

Vaše obveze

Za vsebino vaših fotografij in materialov odgovarjate sami. Z uporabo naših programov za naročanje oziroma spletne trgovine se zavezujete, da boste naročene artikle prevzeli, da programa ne boste nelegalno uporabljali ali ga zlorabljali v kakšne druge namene.

Pravica do preklica, pravica do vrnitve

Ker so bili fotografski izdelki (fotografije) oz. tiskani izdelki (koledar, foto knjige, skodelica, majica, itd...) izdelani na zahtevo naročnika in prilagojeni njegovim osebnim potrebam, je pravica do odstopa od pogodbe, glede na določila o pogodbah (sklenjenih na daljavo v skladu z 2. točko, 5. odstavka, 43. člena Zakona o varstvu potročnikov) izključena (ZVPot).

Programske pravice

Vse programske pravice so pridržane in zakonsko določene.